Thủ thuật Wordpress

Tìm hiểu thuộc tính vertical-align trong css

Thuộc tính vertical-align sắp xếp các nội dung theo chiều dọc.

Thuộc tính vertical-align trong css dùng để điều chỉnh khoảng cách của văn bản so với đường cơ sở, các giá trị được định sẵn.

  1. baseline: Theo mặc định vertical-align là baseline.
  2. sub: Hãy nhìn vào chữ vertical-align, nó đang được để là sub – có thể dùng để thay thế tag sub trong HTML
  3. super: Còn trường hợp này vertical-align được để là super – có thể dùng để thay thế tag sup trong HTML
  4. middle: Bây giờ vertical-align đang được để ở chính giữa đường cơ sở.
  5. Hoặc giá trị số bất kỳ, dương hoặc âm, ví dụ như 10px, -10px: Tôi đang để chữ vertical-align lên 10px so với đường cơ sở.
Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
vertical-align Khoảng cách vertical-align: 10px; Xác định khoảng cách cho thành phần, có thể dùng số âm.
baseline vertical-align: baseline; Đây là dạng cơ bản, mặc định, các thành phần đều nằm theo cùng đường cơ bản (baseline).
sub vertical-align: sub; Canh lề thành phần giống như sử dụng subscript.
super vertical-align: super; Canh lề thành phần giống như sử dụng superscript.
top vertical-align: top; Canh phần trên cùng của thành phần theo phần trên cùng cao nhất của các thành phần trong cùng hàng.
text-top vertical-align: rtl; Canh phần trên cùng của thành phần theo phần trên cùng cao nhất của text của thành phần bao ngoài.
middle vertical-align: middle; Thành phần sẽ được canh giữa theo thành phần bao ngoài.
bottom vertical-align: bottom; Canh phần dưới cùng của thành phần theo phần dưới cùng thấp nhất của các thành phần trong cùng hàng.
text-bottom vertical-align: text-bottom; Canh phần dưới cùng của thành phần theo phần dưới cùng thấp nhất của text của thành phần bao ngoài.
inherit vertical-align: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Enter Captcha Here :

Back to top button