Thủ thuật Wordpress

Thay đổi kích thước ảnh sản phẩm WooCommerce

Nếu bạn đang gặp vấn đề với hình ảnh sản phẩm WooCommerce của bạn quá nhỏ, mờ, không đều hoặc quá lớn, điều này có thể là do các hình ảnh mà bạn đã tải lên không khớp với cài đặt hình ảnh sản phẩm WooCommerce của bạn. Hãy đọc tiếp bên dưới để được hướng dẫn chi tiết:

Làm thế nào để Thay đổi kích thước ảnh sản phẩm WooCommerce

Step 1 – Nhấp vào tab WooCommerce trên sidebar admin của bạn, và chọn tab Settings.

Step 2 – Nhấp vào tab Sản phẩm ở đầu trang. Ngay dưới các lựa chọn, chuyển sang tab hiển thị.

Step 3
– Trong phần hình ảnh sản phẩm, bạn sẽ tìm thấy những Catalog hình ảnh, hình ảnh sản phẩm của trang chi tiết, và kích thước thu nhỏ sản phẩm được tính như Chiều rộng x chiều cao bằng pixel.

Thay đổi kích thước ảnh sản phẩm WooCommerce

* Catalog Image là hình ảnh trên trang cửa hàng (Danh mục) và cho shortcodes. Single Product Image là hình ảnh trên các trang sản phẩm duy nhất (Trang chi tiết). Product Thumbnail là hình sản phẩm thu nhỏ nhỏ cho các widget.

** Những hình ảnh bạn tải lên các sản phẩm sẽ được thay đổi kích cỡ để phù hợp với các giá trị bạn có đầu vào ở đây. Nếu cài đặt của bạn là 100 × 100 và bạn tải lên một hình ảnh 300 × 600 nó sẽ được thay đổi kích cỡ 100 × 200. Bạn cũng có thể chọn ‘hard crop’ hình ảnh của bạn mà sẽ buộc nó phải có kích thước quy định trong các thiết lập, không phụ thuộc vào nguyên hình ảnh bạn tải lên, nhưng sẽ được cắt hơn là bị bóp méo về quy mô.

Step 4 – Tối thiểu cho chiều rộng cho hình ảnh là 500px. Nếu bạn không muốn hình ảnh cắt, để trống trường chiều cao.

Step 5 – Một khi bạn đã thực hiện những thay đổi kích thước hình ảnh, nhấp vào ‘Save Changes’ để lưu lại.

Step 6 – Nếu bạn thay đổi kích thước hình ảnh sau khi bạn đã tải lên hình ảnh sản phẩm, bạn sẽ cần phải tải về và chạy plugin Regenerate Thumbnails chỉ một lần Regenerate Thumbnails – đây là để đảm bảo rằng tất cả các hình ảnh bị ảnh hưởng đang thay đổi kích cỡ để phù hợp với kích thước mới.

IMPORTANT NOTE – Kích thước Danh mục hình ảnh của bạn và kích thước hình ảnh sản phẩm duy nhất cần phải đủ lớn để phù hợp với các cột kích thước mà bạn muốn sử dụng. Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng một shortcode trong một cột one_half và nó có đầy đủ đầy, sau đó bạn phải có một kích thước Danh mục hình ảnh của khoảng 500px chiều rộng, và hình ảnh sản phẩm của bạn phải có ít nhất 500px.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Enter Captcha Here :

Back to top button